Khách sạn Đà Nẵng mới khai trương

Thị trường khách sạn Đà Nẵng đã và sẽ có thêm nhiều khách sạn mới khai trương, cung cấp thêm nguồn phòng phong phú cho du khách gần xa. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên để phục vụ quí khách thích khám phá các khách sạn mới khai trương (mới đi vào hoạt động) và dự kiến thời gian khai trương của một số khách sạn chuẩn bị hoàn thành. Ở chuyên mục này Chúng tôi xin giới thiệu đến quí khách các khách sạn mới khai trương ở phân khúc 3 sao, 4 sao và 5 sao

Xin giới thiệu một số khách sạn mới khai trương hoặc chuẩn bị khai trương

Nhóm khách sạn 3 sao mới khai trương gồm có

Khách sạn Pariat (khai trương đầu 2018)

Khách sạn Avora (khai trương tháng 1/2017)

Nhóm khách sạn 4 sao mới khai trương gồm có

Khách sạn Hải An (khai trương mùa hè 2018)

Khách sạn Adamo (khai trương 2018)

Khách sạn Monarque (khai trương 2018)

Khách sạn Bacona (khai trương quý II/2018)

Khách sạn Paracel (khai trương quí II/2017)

Khách sạn Phú An riverside (khai trương 2017)

Nhóm khách sạn 5 sao mới khai trương gồm có

Khách sạn Hilton (dự kiến khai trương cuối năm 2018)

Khách sạn DLG (dự kiến khai trương cuối năm 2018)

Mường Thanh

Khách sạn Grand Tourane (khai trương ngày 29/3/2016)