Khách sạn Đông Dương Đà Nẵng

Giới thiệu về khách sạn Đông Dương Đà Nẵng

Khách sạn Đông Dương Đà Nẵng

Địa chỉ: 62 Thái Phiên Đà Nẵng

Hạng sao: 3 sao

Số phòng:

Điện thoại:

Khách sạn Đông Dương toạ lạc tại 62 Thái Phiên Đà Nẵng, tên trước đây là khách sạn Hàng Không được nâng cấp và đổi tên thành khách sạn Đông Dương, Khách sạn Đông Dương đạt chuẩn khách sạn 3 sao

Các loại phòng khách sạn Đông Dương Đà Nẵng