Khách sạn đường Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng

Đường Nguyễn Tất Thành cũng là một cung đường Biển của thành phố Đà Nẵng, ở khu vực này có một đô thị biển quốc tế rất đẹp, xin giới thiệu với quí khách các khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành như bên dưới

Khách sạn Hoàng Linh Đan

435-437 đường Nguyễn Tất ThànhKhách sạn Hoa Phong

đường Nguyễn Tất Thành


Khách sạn Hòa Bình

đường Nguyễn Tất ThànhKhách sạn Phú Mỹ An II

đường Nguyễn Tất ThànhKhách sạn Minh Ti

đường Nguyễn Tất Thành