Minh Toàn Palace hotel

Minh Toàn Palace hotel Địa chỉ: 300 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
Hạng sao:
4 sao  | Số phòng:  phòng | Số tầng:   | Diện tích:       | Vị trí: Cầu Trần Thị Lý | Hoạt động từ:
Minh Toàn Palace hotel đang xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động Quí II /2014
Loại Phòng


Tiện nghi phòng
Tiện nghi và dịch vụ khách sạn

Thời gian nhận và trả phòng

Qui định Trẻ em và giường phụ