Khách sạn VIỄN ĐÔNG

Địa chỉ: 140 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3887.099 - 0511.3888.181 - Fax: 0511.3888.182
Tổng số phòng: 17