Khách sạn Thời Đại

Địa chỉ: 137 Trần Phú, Sông Hàn, Đà Nẵng
Hạng sao: 2 sao | Số phòng: 17 phòng | Diện tích:       | Số tầng:     | Vị trí       | Hoạt động từ: 2009