Khách sạn tại Quảng Ngãi

Khách sạn Petrosetco Tower ****

01 An Dương Vương, TP.Quảng Ngãi

Tel:  (84-55) 371 4446

Fax: (84-55) 371 4469

Số phòng: 84

Giá (US$): 40-73-150

 

Khách sạn Trung Tâm ****

784 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 9999

Fax: (84-55) 382 2460

Email: central@dng.vnn.vn

Website: www.centralhotel.com.vn

Số phòng: 90

Giá (US$): 35-149

 

Khách sạn Hùng Vương ***

45 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 371 0477/ 371 0478

Fax: (84-55) 371 0474

Email:      hungvuonghotel@vnn.vn

Website:  www.hungvuong-hotel.com.vn

Số phòng: 64

Giá (US$): 16-35

 

Khách sạn Mỹ Trà Riverside***

(My Tra Riverside Hotel)

Phía Bắc cầu Trà Khúc, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 384 2985

Fax: (84-55)384 2980

Email: ks_mytra@dng.vnn.vn

Website: www.mytrahotel.com.vn

Số phòng: 60

Giá (US$): 25-60

 

Khách sạn Petro-Sông Trà ***

2 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 2665

Fax: (84-55) 382 2204

Email: pvstc@dng.vnn.vn

Website : www.petrosetco.com.vn

Số phòng: 100

Giá (US$): 30-75

 

Khách sạn Bình Minh **

275 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 371 3222

Số phòng: 25

Giá (US$): 16-35

 

Khách sạn Hoàng Mai **

Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Tel: (84-55) 361 8887

Fax: (84-55) 361 8223

Số phòng: 53

Giá (US$): 40-75

 

Khách sạn Đồng Khánh *

16-17 Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 4481

Số phòng: 21

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Ninh Thọ *

359-360 Cách Mạng Tháng Tám,TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 7575

Số phòng: 32

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn 502 

Hẻm 28 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 2856

Fax: (84-55) 371 2349

Số phòng: 22

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Công Đoàn 

137 Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 0848

Fax: (84-55) 382 2757

Số phòng: 25

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Dạ Lan

Thị trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi

Tel: (83-55) 385 9431

Số phòng: 12

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Đồng Hưng 

497 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 1704

Fax: (84-55) 382 5321

Số phòng: 36

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Đồng Lợi 

1 Đinh Tiên Hoàng, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 383 0556/ 383 0558

Fax: (84-55) 382 5321

Số phòng: 40

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Đồng Tâm

34 Lê Lợi, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 383 6768

Số phòng: 14

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Kiêng Vinh

Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Tel: (84-55) 224 1967

Số phòng: 19

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Kim Thành 

19 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 3471

Fax: (84-55) 382 6134

Số phòng: 24

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Hải Nam 

Quốc lộ 1A, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ

Tel:  (84-55) 385 9206

Số phòng: 15

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Hoa Viên 

12 Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 3455

Số phòng: 10

Giá (US$): 15-25

Email: ducphungqni@.com.vn

 

Khách sạn Hoàng Long

77 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 3697

Số phòng: 16

Giá (US$): 15-25

 

 

Khách sạn Hưng Vượng 

33 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 8828

Số phòng: 16

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Hương Trà 

469 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 9156

Số phòng: 25

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Lam Sơn 

Khối 2,Thị trấn Đức phổ, huyện Đức Phổ

Tel: (84-55) 385 9207

Fax: (84-55) 397 4678

Số phòng: 10

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Lê Thị Thanh

Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Tel: (84-55) 385 2182

Số phòng: 19

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Minh Hiền 

Quốc lộ 1A, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh

Tel: (84-55) 221 7717

Số phòng: 12

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Mỹ Hà

27 Nguyễn Du, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 3354

Số phòng: 12

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn  Ngọc Lan Đình

Bình Chánh, BÌnh Sơn, Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 385 3472

Số phòng: 36

Giá (US$): 10-25

 

Khách sạn Nguyễn Huệ 

489 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 3472

Fax: (84-55) 381 8870

Số phòng: 21

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Nhật Vân

Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 371 3455

Số phòng: 15

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Quang Vinh

Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 6187

Số phòng: 30

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Rạng Đông 

159 Hai Bà Trưng, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 7327

Số phòng: 13

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Sa Huỳnh 

Quốc lộ 1A Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

Tel: (84-55) 386 0311

Fax:  (84-55) 386 0661

Số phòng: 27

Giá (US$): 15-35

 

Khách sạn Số 1 

290 Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 3609

Số phòng: 16

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Thành Công 

Võ Tùng, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 8222

Số phòng: 23

Giá (US$): 10-20

 

Khách sạn Thăng Long

257-259 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 8877

Số phòng: 18

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Thiên Thanh

288 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 5805

Số phòng: 21

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Thu Bồn

44 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 383 6333

Số phòng: 17

Giá (US$): 15-25

 

Khách sạn Vân Hồng

20 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 371 0590

Số phòng: 14

Giá (US$): 15-25

 

Khu du lịch Bốn Mùa

Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Tel : (84-55) 350 5074

Số phòng : 200

Giá (US$): 40-75

 

 

Nhà nghỉ Cảnh Phượng

182 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 6467

Số phòng: 15

Giá (US$): 5-8

 

Nhà nghỉ Hòa Bình

Bà Triệu, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 9537

Số phòng: 24

Giá (US$): 5-8

 

Nhà nghỉ Lộc Thịnh 

12-14 Nguyễn Chánh, TP.Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 381 1567

Số phòng: 12

Giá (US$): 5-8

 

Nhà nghỉ Thanh Hồng

01 Lê Khuyết, TP. Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 382 7820

Số phòng: 8

Giá (US$): 5-8

 

Nhà nghỉ Thế Kỷ

Thị trấn, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Tel: (84-55) 397 2439

Số phòng: 12

Giá (US$): 5-
Comments