Khách sạn Royal

Khách sạn Royal Đà Nẵng (Royal Da Nang hotel) | Địa chỉ: 17 Quang Trung, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hạng sao: 3 sao
 | Số phòng: 56 phòng | Số tầng:  | Diện tích:       | Vị trí: Tòa nhà Softech | Hoạt động từ: 
Giới thiệu về khách sạn Royal