Khách sạn Nữ Hoàng

Khách sạn Nữ Hoàng Đà Nẵng (Queen Danang hotel) Địa chỉ: 41 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng
Hạng sao: 3 sao 
| Số phòng:  phòng | Số tầng:   | Diện tích:       | Vị trí:   | Hoạt động từ: 
Giới thiệu về khách sạn Nữ Hoàng Đà Nẵng


Tiện ích và dịch vụ khách sạn


Thời gian nhận và trả phòng khách sạn


Qui định trẻ em và giường phụ khách sạn


Hình thức thanh toán khách sạn
Các loại phòng tại khách sạn


Tiện ích phòng khách sạn