Khách sạn Northern

Khách sạn Northern Địa chỉ: 119, Đường 3/2, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hạng sao:
 4 sao | Số phòng: 108 phòng | Số tầng:   | Diện tích:       | Vị trí: Vịnh Đà Nẵng | Hoạt động từ:
Loại Phòng


Tiện nghi phòng

Tiện nghi và dịch vụ khách sạn

Thời gian nhận và trả phòng

Qui định Trẻ em và giường phụ