Khách sạn đường Trần Phú Đà Nẵng

Đường Trân Phú cũng là một cung đường du lịch của Đà Nẵng, khu vực này gần Sông Hàn, gần Chợ Hàn và nhiều dịch vụ ăn uống du lịch, khách sạn trên đường này cũng có khá nhiều, xin giới thiệu đến quí khách như sau:
Khách sạn Luxury
205 Trần Phú
3 sao

155 Trần Phú
3 sao

58 Trần Phú
2 sao

Khách sạn The Moon 2
55 Trần Phú

Khách sạn FC
83 Trần Phú

Khách sạn Trầm Hương
134 Trần Phú
Khách sạn Bamboo Green
177 Trần Phú
3 sao

60 Trần Phú
2 sao

Khách sạn Thời Đại
137 Trần Phú

Khách sạn Stargazer
77 Trần Phú

Khách sạn Evelyn
115 Trần Phú


Comments