Khách sạn đường Phan Chu Trinh

Đường Phan Chu Trinh Đà Nẵng là cung đường nằm ở Trung tâm thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên cung đường này không có nhiều khách sạn, Chúng tôi xin liệt kê và giới thiệu đến Quí khách các khách sạn như bên dưới, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo số hotline: 0915 677099
Khách sạn Moonlight
136 - 138 - 140 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Phương Đông
93 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Lan Phương
25 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

Khách sạn Danang Center
35 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3747 069


158 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Bảo Ngọc
48 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

Khách sạn Thanh Thanh
52-54 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng

Khách sạn Xuân Hưng
56 đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng