Khách sạn đường Nguyễn Tất Thành Đà Nẵng

Đường Nguyễn Tất Thành cũng là một cung đường Biển của thành phố Đà Nẵng, ở khu vực này có một đô thị biển quốc tế rất đẹp, xin giới thiệu với quí khách các khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành như bên dưới
435-437 đường Nguyễn Tất Thành
3 sao


Khách sạn Hoa Phong
đường Nguyễn Tất Thành
2 sao

Khách sạn Hòa Bình
đường Nguyễn Tất Thành


Khách sạn Phú Mỹ An II
đường Nguyễn Tất Thành


Khách sạn Minh Ti
đường Nguyễn Tất Thành