Khách sạn đường Hoàng Diệu Đà Nẵng

Đường Hoàng Diệu là một cung đường trung tâm thuộc quận Hải Châu. Xin giới thiệu với quý khách hàng hệ thống các khách sạn trên đường Hoàng Diệu Đà Nẵng như sau
Khách sạn Orange
đường Hoàng Diệu
3 sao

Khách sạn Thái Bình Dương
01 đường Hoàng Diệu
3 sao

Khách Sạn Quốc Cường 1
276 đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng

Khách sạn Quốc Cường 2
324 - 326 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
3 saoKhách sạn Tiến Thịnh
446-448 đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Thành Hoàng Châu
56 đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng
2 sao
Điện thoại:(0511) 3522 882

Khách sạn Thanh Hiền
52 đường Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:(0511) 3826 399

Khách sạn Thành Tiến
38 đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3816 969

Khách sạn Hoàng Nam
178 đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3537 979