Khách sạn đường Hồ Nghinh Đà Nẵng

Đường Hồ Nghinh là một cung đường tương đối gần biển, đường khá rộng, trên cung đường này có khá nhiều khách sạn và dịch vụ du lịch, xin dưới thiệu các khách sạn như bên dưới, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để có giá tốt nhất: 0915 677099
295 -297 đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Golden Light
157 - 159 đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Sen Vàng
173 đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng
2 sao

242-244 đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Angel
187 - 189 đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng
169 đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng
2 sao