Khách sạn đường 2 tháng 9 Đà Nẵng

Đường 2 tháng 9 gần đây được nổi lên nhờ các công trình du lịch nằm trên trục lộ này, xin giới thiệu với quí khách sạn hệ thống khách sạn nằm trên đường 2 tháng 9 như bên dưới
306 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
4 sao

Khách sạn Minh Toàn

162 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
3 sao

Khách sạn Fortune
360 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng

Khách sạn Phú An (đang xây dựng)
48 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
494 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng

Khách sạn Lucky Star
đường 2 tháng 9, Đà Nẵng

Khách sạn Mạnh Cường

492 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng

Khách sạn Vivyanne

516 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3643454

Khách sạn Long Phú

420 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng