Khách sạn Da Nang Port

Khách sạn Đà Nẵng Port Địa chỉ: 20 Hà Bổng, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Hạng sao:
3 sao  | Số phòng:  phòng | Số tầng:   | Diện tích:       | Vị trí:   | Hoạt động từ:
Loại Phòng


Tiện nghi phòng
Tiện nghi và dịch vụ khách sạn

Thời gian nhận và trả phòng

Qui định Trẻ em và giường phụ