Ba Na Hills resort

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại:                Hotline:                     Email:                          Website:
Hạng sao: 
 | Số phòng:  phòng | Số tầng:   | Diện tích:       | Vị trí:   | Hoạt động từ: 
Loại phòng


Tiện nghi phòng

Tiện nghi và dịch vụ khách sạn

Thông tin khác